Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting

Wil jij een cruciale rol spelen in het vormgeven van de toekomst van onderwijshuisvesting in Noord-Limburg? Als Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting krijg je de kans om de huidige verordening te herijken en beleidsregels op te stellen voor de vorming van kindcentra.